Naše služby

Nabízíme poradenství, servis a realizaci v následujících oblastech:

 

 • Ekonomické, finanční a organizační poradenství pro podnikatele
 • Vedení účetnictví a daňová evidence
 • Mzdy
 • Právní servis
 • Personální poradenství, koučink
 • Poradenství, konzultace a zpracování projektů financovaných z EU
 • Pomoc při zpracování podnikatelského záměru včetně zpracování podkladů pro banku
 • Public relation
 • Výzkum trhu
 • Zavádění systémů řízení jakosti
 • Grafické zpracování návrhů prezentace vaší firmy, Corporate identity, webové stránky
 • Správa sítí a správa počítačové sítě, servis výpočetní a kancelářské techniky
 • Poradenství, konzultace a zpracování podnikových směrnic (BOZP, PO, různé řády)
 • Poradenství v oblasti rovnosti příležitostí žen a mužů
 • Celní deklarace, zprostředkování obchodních kontaktů v Turecku