Náš tým

Jan Strnad

Jednatel společnosti

e-mail: jan.strnad@6sense.cz

 

Správa nemovitostí
Poradenství, konzultace a zpracování projektů financovaných z EU
Ekonomické, finanční a organizační poradenství pro podnikatele, optimalizace nákladů v podnikání

Hotel management, hotel consulting, nastavení procesů a optimalizace distirbučních kanalů, booking engine, PPC, SEO webu

Profesionální konzultace a poradenství

 

 

PhDr. Zdeňka Hajná, CSc. 

Genderová specialistka

e-mail: zdenka.hajna@6sense.cz

Rovné příležitosti žen a mužů
 poradenství projekty EU
 

Zkušená expertka a manažerka nejednoho projektu realizovaného v rámci ESF, expertka na rovné příležitosti pro ženy a muže. Společnost (do roku 2008 nesla název ADV s.r.o.) a úspěšně se podílela jako partner na projektu "Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života-partnerství v rodině" realizovaného v rámci I. kola IS EQUAL (E/01/1/043), a na projektu v rámci II.kole IS EQUAL (projekt 0024) MOPPS- "Modelový program podpory slaďování a rodinného života - kraj Vysočina".

Koordinátorka - manažerkou obou projektů, na které se navazuje. Další členové týmu mají, kromě zkušeností s problematikou rovných příležitostí a slaďování prof. a rodinného života, víceleté zkušenosti (jak z minulého, tak z tohoto programovacího období s administrací a realizací projektů (IOP, OP LZZ, JPD3, OP RLZ, Equal, Phare 2003, 4. komunitární program).

 

JUDr. Daniela Světlíková

Právní servis
Personální poradenství

 

Mgr. Klára Čmolíková Cozlová, Ing. Martina Hajná

Genderové audity
Poradenství v oblasti rovnosti příležitostí žen a mužů
Personální poradenství

Členka Genderové expertní komory ČR, nezávislá genderová expertka. Zaměřuje se na téma age managementu, diversity managementu a rovných příležitostí ve firemní praxi, neziskových organizacích i ve veřejné správě. Realizovala přes 30 genderových auditů, většinou v pozici vedoucí auditorského týmu.

 

 

PhDr. Formáčková

Public relation

 

PhDr. Gabriela Převrátilová

Public relation

 

Ing. Dimitrij Hálkov

Zavádění systémů řízení jakosti